NVWA-tarieven fytosanitair 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven fytosanitair die gelden per 1 januari 2022.

Fytosanitair tarieven

Fytosanitair tarieven
Inspecties en herinspectieseuro
basistarief per persoon per inspectieaanvraag356,09
per kwartier per medewerker per inspectie26,58
buiten kantoortijd starttarief per persoon per inspectieaanvraag559,54
buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt dan 3 uur34,48
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie413,76
toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag534,14
toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag712,18
Brontabel als csv (555 bytes)
Fytosanitair tarieven
Inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoereuro
basistarief per persoon per inspectie92,76
per kwartier per inspectie34,79
buiten kantoortijd starttarief per inspectie120,60
buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur45,23
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie542,76
toeslag vergeefse reis per inspectie139,14
toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectie185,52
administratieve documentencontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen7,29
Brontabel als csv (580 bytes)
Fytosanitair tarieven
overige werkzaamhedeneuro
afgifte instructie voor invoervergunning (IVI) bij een zending waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven188,06
aanvraag vervroegd opheffen teeltmaatregelen art. 2 Regeling bestrijding schadelijke organisme per afhandeling29,38
tarief per Beschikking Richtlijn 2007|33|EG Melding AM bestrijding maatregel38,63
laboratoriumonderzoek per genomen monster198,18
diagnostiek Export bloembollen Israël | Zuid-Afrika243,28
tarief per monster dienstverleningzie tarieven type diagnostiek
Brontabel als csv (544 bytes)
Fytosanitair tarieven
certificaten en vergunningeneuro
toeslag e-CertNL voor exportcertificaten via e-CertNL aangevraagd5,75
ten kantore waarmerken van certificaten voor niet-inspectieplichtige zendingen60,59
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – administratieve volledigheidstoets64,14
aanvraag  toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – inhoudelijke beoordeling898,29
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – verificatieaudit: Starttarief per bezoek808,45
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – verificatieaudit: kwartiertarief per aanvraag31,90
toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - Starttarief per bezoek808,45
toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - kwartiertarief per audit31,90
geringe wijziging toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag280,71
starttarief voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag356,09
tarief voor initiële risico analyse vergunning art. 5 EU richtlijn 2019|829 per aanvraag per kwartier26,58
kosten voor derden voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraagkosten van derden
toetsen op aanwezigheid schadelijke organismen bij aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per genomen monster198,18
aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag128,96
aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag voor iedere hieraan gelijke vergunning63,34

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (2 kB)

Tarieven zijn gebaseerd op: