Relatieformulieren

Bedrijfsgegevens van importeurs, exporteurs en expediteurs van planten, groenten, fruit en plantaardige materialen.

Gegevens doorgeven met het relatieformulier

Nieuwe bedrijven, relaties of andere instanties kunnen gegevens doorgeven bij de NVWA met behulp van een relatieformulier. De keuringsdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw krijgen de beschikking over deze gegevens om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Nieuwe of gewijzigde inspectielocaties geeft u door aan de keuringsdienst waar de inspectielocatie aan is toegewezen. Deze is te bepalen aan de hand van de tabel 'Keuringsdienst per Productgroep' (zie relatieformulier). De aanmeldingen of wijzigingen worden ook aan de NVWA doorgegeven.

Wat moet u doen?

Afhankelijk van het type relatie kiest u een relatieformulier en vult u de gegevens in. Er zijn 3 typen formulieren:

Vervolgens stuurt u het ingevulde formulier naar de NVWA, info@nvwa.nl. Wanneer u een nieuwe inspectielocatie heeft aangemeld, neemt de toegewezen keuringsdienst contact met u op om overige gegevens op te vragen.

Kamer van Koophandel nummer (KvKnr) en Burgerservicenummer (BSN)

Op 1 januari 2010 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Kamer van Koophandelnummer (KvK) voor bedrijven en het Burgerservicenummer (BSN) voor burgers ingevoerd. Door het gebruik van deze nummers kunnen het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Gemeentelijke Basisadministratie als authentieke basisregistratie worden gebruikt. Het voordeel hiervan is dat bedrijven die wijzigingen aan de KvK doorgeven, en burgers bij het GBA, dit niet langer (ook) bij het ministerie van LNV moeten doen. De NVWA gebruikt het KvK vestigingsnummer en BSN als relatienummer. Het NVWA relatienummer komt te vervallen.