Voedselveiligheid

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat zij kopen veilig is. Er zijn daarom diverse regels om de gezondheid van mensen en dieren te beschermen. De NVWA controleert of producenten, handelaren en verkopers zich houden aan de wettelijke regels voor voedsel en diervoeders.

Het gaat daarbij voornamelijk om eisen die worden gesteld aan hygiëne, etikettering en traceerbaarheid van producten. We houden ook trends en ontwikkelingen in de gaten die de voedselveiligheid kunnen beïnvloeden.