Dierenwelzijn

Dierenwelzijn houdt in dat dieren voldoende water, voedsel en een geschikte leefomgeving hebben met voldoende ruimte en goede voorzieningen. Ook moeten ze beschermd worden tegen verwondingen, ziekte en stress, en gezelschap hebben van soortgenoten. Het vervoeren en het doden van dieren moet op een welzijnsvriendelijke wijze gebeuren. Dit is de basis van de Wet Dieren.

De NVWA ziet erop toe dat veehouders, vervoerders, verzamelcentra en slachthuizen zich aan deze regels houden. Ook houden we toezicht op de hondenhandel en op het welzijn van gehouden beschermde en exotische dieren en dieren in dierentuinen.

Podcast over inspecties op dierenwelzijn

In de podcast 'De inspecteur' vertelt inspecteur Daphné over haar werk als dierenarts in een slachthuis. Ze legt uit hoe zij met haar werk kan bijdragen aan het dierenwelzijn in Nederland. Beluister de podcast via Spotify of Apple Podcasts.

Video over inspecties op dierenwelzijn

In deze video volgen we inspecteur Norman tijdens een inspectie bij een melkveehouderij. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit komen tijdens inspecties helaas ook dieren tegen die in slechte omstandigheden worden gehouden op bijvoorbeeld (zorg)boerderijen of bij fokkers. Hoe zet de NVWA het bestuursrecht of strafrecht in bij overtredingen? En welke maatregelen kan de NVWA nemen? Deze vragen worden beantwoord in de 6e aflevering van Ons toezicht.

De politiek werkt aan een nieuwe wet die het voor de NVWA mogelijk maakt om een bedrijf tijdelijk te sluiten op grond van overtredingen op het gebied van dierenwelzijn. Op het moment van publicatie van deze video wordt de wet behandeld in het parlement. Het is nog onduidelijk wanneer de wet uitgevoerd gaat worden.