Dierenwelzijn

Dierenwelzijn houdt in dat dieren voldoende water, voedsel en een geschikte leefomgeving hebben met voldoende ruimte en goede voorzieningen. Ook moeten ze beschermd worden tegen verwondingen, ziekte en stress, en gezelschap hebben van soortgenoten. Het vervoeren en het doden van dieren moet op een welzijnsvriendelijke wijze gebeuren. Dit is de basis van de Wet Dieren.

De NVWA ziet erop toe dat veehouders, vervoerders, verzamelcentra en slachthuizen zich aan deze regels houden. Ook houden we toezicht op de hondenhandel en op het welzijn van gehouden beschermde en exotische dieren en dieren in dierentuinen.