Offerfeest 2024: NVWA houdt strikt toezicht op het slachten

Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houden ook dit jaar strikt toezicht op het slachten tijdens Eid Al-Adha, ook wel bekend als het Offerfeest. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd. Daarnaast houden de NVWA en de politie tijdens het Offerfeest extra controles om erop toe te zien dat iedereen zich ook buiten het slachthuis houdt aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Controle geslachte schapen in slachthuis
Beeld: ©NVWA

Erkende slachthuizen

Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van zondag 16 juni tot en met dinsdag 18 juni. Er hebben zich 34 slachterijen aangemeld om tijdens het Offerfeest te slachten. Het gaat hierbij om zowel bedwelmd als onbedwelmd slachten. De dieren - voornamelijk schapen, maar ook geiten en runderen - mogen alleen in erkende slachthuizen onbedwelmd worden geslacht. De NVWA en politie controleren extra op illegale slachtactiviteiten.

Onbedwelmd slachten

Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel dieren onbedwelmd geslacht. Een hoog slachttempo brengt risico’s voor het dierenwelzijn en de voedselveiligheid met zich mee.  De slachthuizen moeten ervoor zorgen dat de slacht op een verantwoorde manier plaatsvindt. Net zoals bij de reguliere slacht, ziet de NVWA erop toe dat de slachthuizen de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid naleven. Zo moeten bijvoorbeeld dieren die binnen 40 seconden na het zetten van de halssnede nog tekenen van bewustzijn vertonen, verplicht worden verdoofd.

Tijdens het Offerfeest wordt ongeveer de helft van de dieren onbedwelmd geslacht. Onbedwelmd slachten is in Nederland alleen onder strikte voorwaarden toegestaan, en uitsluitend ten behoeve van de joodse of islamitische religie.

Illegaal slachten

De NVWA en politie zijn in deze periode alert op illegaal slachten buiten een erkend slachthuis. Bij een vastgestelde overtreding volgen strenge maatregelen. De boete voor illegaal onbedwelmd slachten kan oplopen tot 103.000 euro. Overtreders riskeren ook een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar.

Heeft u zaken opgemerkt of informatie over mogelijke illegale slacht? Vermoedt u dat er een weidedier is gestolen? Of hoort of ziet u bijvoorbeeld een schaap op een ongebruikelijke plaats, zoals in een woonwijk? Dan kunt u dit (indien gewenst anoniem) melden bij de NVWA via 0900-03 88 of via de website.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).