Toelichting NVWA inspectieresultaten grote slachterijen 2019 en 2020

In dit document vindt u de toelichting op de inspectieresultaten van de grote slachterijen 2019 en 2020.