Diergezondheid

Gezonde dieren staan aan de basis van de veehouderij, want alleen gezonde dieren produceren optimaal voedsel voor de mens. Besmettelijke dierziekten zoals klassieke varkenspest kunnen de veehouderij ontwrichten en het dierenwelzijn aantasten.

Daarom controleert de NVWA op besmettelijke dierziekten, tijdens verplaatsingen naar andere lidstaten en in slachthuizen. Ook zien we erop toe dat besmettelijke dierziekten Nederland niet binnenkomen. We monitoren en bestrijden uitbraken van dierziekten en infectieziekten die van dieren kunnen worden overgedragen op mensen.