Diergezondheidsverordening (AHR)

Sinds 21 april 2021 geldt de Europese Diergezondheidsverordening (AHR). De regels uit deze verordening moeten uitbraken van dierziekten binnen de EU voorkomen en verspreiding van dierziekten tegengaan. Wij zien erop toe dat ondernemers, zoals veehouders en paardenbezitters, deze regels naleven.

Waarom nieuwe Europese regels?

Diergezondheid is van internationaal belang. De Europese Commissie heeft daarom de afgelopen jaren de regels op het gebied van diergezondheid verbeterd en gebundeld. Met de Diergezondheidsverordening wordt de aanpak van dierziekten binnen de Europese Unie meer met elkaar in overeenstemming gebracht.

Wat verandert er op hoofdlijnen?

Op hoofdlijnen wil de overheid meer inzicht in waar dieren zich bevinden, zodat er bij een uitbraak van een dierziekte snel gehandeld kan worden. Iedereen die een paard heeft moet bijvoorbeeld het dier registreren en de locatie doorgeven waar het dier verblijft. Daardoor kan snel achterhaald worden waar een dier met een besmettelijke dierziekte vandaan komt of naartoe is gegaan.

Wat is er in 2021 veranderd in de wetgeving?

Sinds 21 april 2021 is de Europese Diergezondheidsverordening (EU) 2016/429 (Animal Health Regulation; ook wel de AHR genoemd) van toepassing. Voor een deel zijn de regels in de Diergezondheidsverordening hetzelfde gebleven als de oude regels. Er zijn nieuwe regels bij gekomen en er zijn regels gewijzigd. Bij sommige dierziekten zijn de regels aangescherpt, zoals bij de dierziekte IBR/IPV (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis/Infectieuze Pustuleuze Vulvovaginitis).

De nationale basis voor de Diergezondheidsverordening is de Wet dieren. De Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren is al per 21 april 2021 vervallen.

De Nederlandse regels kunnen afwijken van de Europese. Bijvoorbeeld bij de verblijfsduur van dieren voordat ze verplaatst worden. Voor veehouders geldt dat runderen 30 dagen op hun bedrijf moeten hebben gestaan, voordat ze naar een andere lidstaat mogen. Gaat een rund binnen Nederland naar een andere plek? Dan is de termijn 21 dagen.

Welke regelingen zijn komen te vervallen?

Een aantal regelingen bestaat niet meer of is opgenomen in andere regelingen. De ‘Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen’ bestaat niet meer. Delen uit deze regeling zijn vervangen door de ‘Regeling houders van dieren’ en het ‘Besluit houders van dieren’.

Ook de ‘Regeling handel’ bestaat niet meer. Bovendien is de ‘Regeling I&R’ voor een groot deel opgenomen in de ‘Regeling houders van dieren’ en het ‘Besluit houders van dieren’.

Kijk op de website van de Europese Commissie voor een overzicht van alle Europese regels.

Voor welke dieren zijn de regels voor diergezondheid veranderd?

De regels op het gebied van diergezondheid in Nederland verschillen per diersoort:

 • runderen
 • schapen en geiten
 • varkens
 • pluimvee
 • siervogels
 • paarden
 • hommels en bijen
 • kameelachtigen en hertachtigen

Voor wie geldt de Diergezondheidsverordening?

De Diergezondheidsverordening geldt onder andere voor:

 • veehouders
 • vervoerders van vee
 • exploitanten van verzamelcentra
 • exporteurs van vee
 • slachthuizen
 • importeurs van dieren uit landen buiten de EU
 • producenten van levende producten (sperma, embryo’s en eicellen)
 • aquacultuurinrichtingen (viskwekerijen)
 • particulieren met paarden
 • particulieren die emigreren met hobbydieren, zoals schapen en geiten

De Diergezondheidsverordening heeft op vele gebieden gevolgen voor ondernemers en particulieren. Hier volgt een niet volledige opsomming:

 • Het verzamelen van hoefdieren en pluimvee voor verplaatsing naar een andere lidstaat.
 • Het verplaatsen van runderen naar lidstaten met een IBR/IPV- of BVD-vrije status (Bovine Virus Diarree) of naar lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IBR/IPV of BVD.
 • Verplichte registratie van paardenhouders.
 • Bij verplaatsingen binnen de EU moeten siervogels ook een certificaat krijgen (dat was voorheen niet zo).

Waar kan ik meer informatie vinden?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw branchevereniging. Of kijk op de website van het ministerie van LNV als u meer wilt weten over de regelgeving. Bij RVO.nl vindt u informatie over het registreren van de dierlocatie UBN en over het identificeren en registreren van dieren (I&R). Bij ons kunt u terecht met vragen over verplaatsingen.