Formulier aangifte attractietoestel

Formulier voor de aangifte van attractietoestellen, als bedoeld in artikel 29 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS 2023).