Attractietoestellen

Voor attractietoestellen als achtbanen, botsauto's, cakewalks en draaimolens gelden strenge veiligheidseisen. Ontwerpt of beheert u attractietoestellen? Dan moet u ervoor zorgen dat ze veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. De NVWA houdt hier toezicht op. We voeren onder andere inspecties uit bij evenementen, op kermissen en in attractieparken. Ook onderzoeken we ongevallen met attractietoestellen.

Waar moet ik op letten bij het ontwerp van een attractietoestel?

Houd bij het ontwerp al rekening met de wettelijke veiligheidseisen. Deze staan beschreven in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023). U mag het attractietoestel pas op de markt brengen als het is goedgekeurd door een aangewezen keuringsinstelling (AKI). 

Een goedgekeurd attractietoestel komt in het Registratiesysteem Attracties en Speeltoestellen (RAS) te staan. De AKI zet het RAS-nummer op het toestel. Zo kunnen gemeentes, AKI's en de NVWA altijd checken of het toestel is goedgekeurd.

Lees waar u nog meer op kunt letten als u attractietoestellen produceert of levert.

Waar moet ik op letten bij het beheer van een attractietoestel?

Neem het toestel pas in gebruik als deze is goedgekeurd door een aangewezen keuringsinstelling (AKI). Bij het toestel zit dan een certificaat van goedkeuring en een merk van goedkeuring.

Beheer gaat over veel meer dan alleen CvG, denk ook aan:

  • Onderhoud
  • Inspecteren
  • Beproeven
  • Gebruikshandleiding
  • Instructies geven

Attractie eerst aanmelden bij NVWA

Als u het toestel voor het eerst opbouwt of plaatst in Nederland, moet u het bij ons aanmelden. Dit kan met het formulier Aangifte attractietoestel. Wij kunnen dan controleren of de attractie is goedgekeurd.

Dit wordt niet door de AKI gedaan als zij het toestel keuren, dit moet u zelf doen. Meld het toestel ook af als het niet meer in uw bezit is, bijvoorbeeld omdat u het verkocht heeft of het vernietigd is. Volgens artikel 29 lid 3 van het WAS 2023 bent u verplicht om dit te doen.

Is het wel een attractietoestel?

Weet u niet zeker of uw toestel een attractietoestel is? Lees meer over het verschil tussen een attractietoestel of een speeltoestel.

Ook voor speeltoestellen zijn er wettelijke eisen. Hierover leest u in ons webdossier Speeltoestellen.

U kunt ook een AKI om raad vragen.

Volg veiligheidsvoorschriften op

Bij het toestel zitten ook veiligheidsvoorschriften van de fabrikant. Hierin staat hoe u het toestel moet gebruiken en onderhouden. Volg deze voorschriften altijd op. Zo houdt u het veilig voor uw klanten. Voor bepaalde attractietoestellen geldt een minimum lengte of een maximaal aantal inzittenden. Ook voor het ophijsen van personen - bijvoorbeeld bij bungeejumpen - zijn regels.

Houd de attractie veilig

Zorg ervoor dat een veilige attractie ook veilig blijft. Voer zelf regelmatig controles uit, zeker als u de attractie steeds afbreekt en opnieuw opbouwt. Deze controles moeten worden geregistreerd in het actueel dossier. Vraag tijdig een herkeuring aan, dat kan al 3 maanden voor het verlopen van de huidige keuring, maar moet uiterlijk dertig (30) dagen voor het verlopen van het huidige certificaat.

Lees waar u nog meer op kunt letten als u attracties exploiteert of verhuurt.

Meld ongeluk direct bij NVWA

Gebeurt er ondanks al uw veiligheidsmaatregelen toch een ongeluk? Bel ons dan op 0900-03 88. Wij onderzoeken waar de oorzaak ligt: is het misgegaan met het ontwerp, het beheer of het gebruik? Dit helpt om attracties in de toekomst nog veiliger te maken.

Als eigenaar van een attractie- of speeltoestel is het verplicht een ernstig ongeluk te melden bij de NVWA. Van een ernstig ongeval is sprake bij elke verwonding waardoor er (blijvend) letsel is opgelopen waarvoor professionele medische behandeling of een ziekenhuisopname noodzakelijk is, of bij overlijden. 

Is er met uw toestel een ernstig ongeval gebeurd? Maak hier een melding van bij de NVWA. Dit kan via onderstaand formulier of via het Klantcontactcentrum: 0900-03 88.

Waar moet ik op letten als ik een attractie gebruik?

Volg als consument altijd de instructies van de beheerder op, voor uw eigen veiligheid en die van anderen. In het verleden zijn ernstige ongelukken gebeurd toen mensen dit niet deden. Bijvoorbeeld omdat zij de veiligheidsbeugel losmaakten of te vroeg uit een attractie stapten.

Waar staat dit in de wet?

De regels voor ontwerp, beheer en gebruik van attractietoestellen staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Er zijn verschillende instanties die eraan meewerken dat toestellen veilig zijn, waaronder de NVWA. Lees meer over de wettelijke regels

Hoe controleert de NVWA attractietoestellen?

De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar en/of beheerder van het toestel om het veilig te houden.

Wij voeren regelmatig inspecties uit om te controleren of de beheerders dit wel doen. We bezoeken bijvoorbeeld kermissen en attractieparken. Ook voeren we inspecties uit bij producenten en importeurs van attractietoestellen. Bij onveilige attractietoestellen kunnen we verschillende maatregelen nemen, zoals de attractie buiten gebruik stellen of maatregelen nemen tegen de beheerder.