Risicobeoordeling bij advies asbest in cosmetische producten

Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA onderzoek gedaan naar asbest in verschillende cosmetische producten. De resultaten van het onderzoek staan in deze risicobeoordeling. Het document is in het Engels.