Advies van BuRO over de risico’s van de consumentenproducten

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseert de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de risico’s voor de volksgezondheid die zich voordoen in non-food-consumentenproducten.

Omdat veel producten buiten Nederland en zelfs buiten de EU worden geproduceerd, is gekozen voor een productgerichte aanpak en is niet naar de productieketen zelf gekeken. Er is een opdeling gemaakt in 16 subdomeinen op basis van wetgeving of specifieke doelgroep. Kenmerkend voor consumentenproducten is dat naast de chemische en microbiologische risico’s, ook fysische risico’s een belangrijke rol spelen.