Inzagereacties betrokken organisaties advies van BuRO over risico's van consumentenproducten

BuRO heeft organisaties die betrokken zijn bij consumentenproducten een conceptversie (zonder bevindingen, conclusies en adviezen) voorgelegd van het advies en de bijlagen over de risico's van consumentenproducten. De organisaties hebben het advies beoordeeld op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden. De ontvangen reacties en de respons van BuRO op elke reactie zijn opgenomen in een tabel die samen met het advies is gepubliceerd op de website van de NVWA.