Beoordeling van EFSA evaluatie over fipronil uit 2006

In het kader van een NVWA handhavingstraject is fipronil aangetroffen in eieren en bestaat de mogelijkheid dat fipronil wordt aangetroffen in vlees van leghennen. Leghennen en eieren zijn mogelijk blootgesteld aan producten die fipronil bevatten als werkzame stof tegen bloedluis. Naar aanleiding hiervan brengt BuRO (NVWA) een advies uit en baseert de risicobeoordeling op de informatie uit het EFSA Scientific Report (2006).