Advies volksgezondheidsrisico's door fipronil in eieren en en eiproducten, deel 1

Bureau risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is in dit deeladvies van 11 augustus 2017 ingegaan op de beantwoording van de vragen of er een risico is voor de volksgezondheid door de consumptie van eieren die fipronil bevatten of eiproducten waarin fipronil bevattende eieren verwerkt zijn.