Fipronil review van Belgische gegevens en Duitse risicobeoordeling

In het kader van een handhavingstraject is fipronil aangetroffen in eieren en bestaat de mogelijkheid dat fipronil wordt aangetroffen in vlees van leghennen. Leghennen en eieren zijn mogelijk blootgesteld aan producten die fipronil bevatten als werkzame stof tegen bloedluis. Naar aanleiding hiervan brengt BuRO (NVWA) een advies uit. Ook in de buurlanden België en Duitsland zijn concentraties fipronil aangetroffen in eieren. Zowel de Duitse autoriteiten (BfR) als de Belgische autoriteiten (FAVV) hebben een risicobeoordeling uitgevoerd (BfR, 2017 en FAVV, 2017).