Advies van BuRO over gezondheidsrisico's van bamboe bekers

Bamboebekers zijn populair als herbruikbare beker voor koffie en thee. Bij het drinken van hete dranken uit bamboebekers is er een risico dat formaldehyde in de drank terechtkomt. Daarbij kunnen de huidige toegestane grenswaarden overschreden worden. Hierbij geldt bovendien dat bamboe niet is toegelaten als onderdeel van kunststofbekers. Daarom adviseert BuRO de minister voor Medische Zorg en Sport onder andere om de consument hierover te informeren en de NVWA om deze voedselcontactmaterialen van de markt te weren.

Adviezen BuRO

BuRO geeft de Minister voor Medische Zorg en Sport de volgende adviezen:

  • De huidige specifieke migratielimiet (SML) voor formaldehyde (15 mg/kg) biedt onvoldoende bescherming voor kinderservies. Neem actie om deze SML aan te passen tot een voldoende beschermend niveau.
  • Breng de resultaten van dit advies onder de aandacht van het Voedingscentrum, zodat zij de consumenten en professionals kunnen informeren over de risico's, in het bijzonder voor baby’s en kinderen.

BuRO geeft verder de inspecteur-generaal van de NVWA de volgende adviezen:

  • Treed op tegen overschrijdingen van de huidige SML voor formaldehyde (15 mg/kg) en melamine (2,5 mg/kg) in voedselcontactmaterialen op basis van melaminehars.
  • Onderzoek de migratie van melamine en formaldehyde in gebruiksartikelen voor (kleine) kinderen.
  • Communiceer actief op de NVWA-website over de risico's van bamboebekers.
  • Weer kunststof voedselcontactmaterialen met de niet-toegelaten additieven bamboe en/of maïs van de Nederlandse markt.

Aanleiding advies

De Nederlandse Voedsel- Warenautoriteit (NVWA) heeft recent gebruiksartikelen met bamboevezels onderzocht op de mogelijke migratie van formaldehyde. Daarbij zijn een aantal hoge overschrijdingen van de migratielimiet voor formaldehyde geconstateerd.

De Directie Handhaven van de NVWA heeft daarom bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) gevraagd:

  • advies te geven over de ernst van het gezondheidsrisico bij de vastgestelde migratie van formaldehyde uit de bamboe/melamine-gebruiksartikelen
  • aan te geven vanaf welk migratieniveau van formaldehyde er sprake is van een gezondheidsrisico voor volwassenen en voor kinderen (tot 3 jaar)

Daarnaast heeft BuRO de volgende onderzoeksvraag over melamine toegevoegd:

Vanaf welk migratieniveau van melamine uit bamboe/melamine-voedselcontactmaterialen is er sprake van een gezondheidsrisico?