Contactmaterialen levensmiddelen

Voedselcontactmaterialen zijn verpakkingen van levensmiddelen en producten die met levensmiddelen in contact komen, zoals borden en bestek. De NVWA onderzoekt en beoordeelt of deze materialen veilig zijn en aan alle eisen voldoen.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Als bedrijf kunt u een onveilig product melden via de Business Gateway op de website van de Europese Commissie. Lees meer over melden van onveilige non-foodproducten.

Voedselcontactmaterialen: bedrijven verantwoordelijk voor veiligheid

Bedrijven, met name producenten en importeurs, zijn zelf verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilige producten. Wij controleren producten dus niet voordat ze op de markt komen; consumenten denken dat we dat wel doen, maar dat klopt niet.

Voedselcontactmaterialen behoren te voldoen aan een aantal eisen die u hieronder vindt. Twijfelt u over de veiligheid? Meld het bij ons.

Eisen voedselcontactmaterialen

Voedselcontactmaterialen mogen geen chemische stoffen afgeven in hoeveelheden die een gevaar vormen voor de gezondheid. Daarom zijn er zogenoemde migratielimieten vastgesteld. Ook mogen contactmaterialen geen invloed hebben op bijvoorbeeld smaak, geur en kleur van voeding. Verder moeten contactmaterialen voldoen aan de volgende wetgeving:

  • het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen
  • de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen
  • aan Europese wetgeving en
  • de eisen voor fabricagemethoden

Op de pagina Wetgeving voedselcontactmaterialen leest u meer over de eisen voor voedselcontactmaterialen. De NVWA is Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor voedselcontactmaterialen. Op de pagina Rol NVWA leest u bij NRL voedselcontactmaterialen meer over wat we als NRL precies doen.