Handboek Voedings- en gezondheidsclaims

In dit handboek leest u aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen bij het gebruik van voedings- en/of gezondheidsclaims. De NVWA geeft geen advies over individuele vragen. Daarvoor kunnen bedrijven terecht bij hun branchevereniging of bij een gespecialiseerd adviesbureau.