Etikettering van levensmiddelen

De NVWA controleert of etiketten op levensmiddelen de juiste informatie geven over het veilige gebruik ervan. Het voorkomen van allergische reacties bij mensen heeft voorrang.

Etiket lezen

Op de meeste levensmiddelen staat een etiket. Het etiket geeft consumenten informatie over wat in het product zit, hoe het gebruikt moet worden en wat de houdbaarheidsdatum is. Voor veilig gebruik (houdbaarheid en allergenen) Ć©n om te weten wat je eet adviseert de NVWA altijd vooraf de etiketten te lezen.