Etikettering van levensmiddelen

De NVWA controleert of etiketten op levensmiddelen de juiste informatie geven over het veilige gebruik ervan. Het voorkomen van allergische reacties bij mensen heeft voorrang. Veel meer informatie vindt u in het Handboek Etikettering. De NVWA geeft geen advies over individuele vragen. Daarvoor kunnen bedrijven terecht bij hun branchevereniging of bij een gespecialiseerd adviesbureau.

Lees meer over melden van onveilige levensmiddelen.