Informatieblad 64 Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen

De NVWA heeft met dit informatieblad richtlijnen opgesteld hoe levensmiddelenbedrijven om zouden kunnen gaan met de beheersing van gevaren verbonden aan grondstoffen.