Inzagereacties van betrokken organisaties op Advies van BuRO over de risico’s van de aardappelketen

BuRO heeft organisaties die betrokken zijn bij de aardappelketen een conceptversie (zonder bevindingen, conclusies en adviezen) voorgelegd van het advies en de bijlagen over de risico’s van de aardappelketen. De organisaties hebben het advies beoordeeld  op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden. De ontvangen reacties en de respons van BuRO op elke reactie zijn opgenomen in een tabel die samen met het advies is gepubliceerd op de website van de NVWA.