Advies van BuRO over de risico’s van de aardappelketen

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseert de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de risico’s voor de volksgezondheid en de plantgezondheid die zich voordoen in de aardappelketen. Ook benoemt BuRO summier andere risico’s voor natuur en milieu.

Bij risico’s voor de gezondheid van mensen gaat het vooral om onderzoeken te initiëren of te ondersteunen naar de voedselveiligheidsrisico’s van stoffen die ontstaan bij verhitting van aardappelproducten, en naar de toxiciteit van calystegines, een groep van planttoxines.

Bij de risico’s voor plantgezondheid gaat het bijvoorbeeld om de rotatieduur van de teelt van aardappelen, besmettingen met de bacterie Ralstonia solanacearum en de verwerking van tarragrond.