Gebruik drinkwater

Alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven drinkwater in voldoende hoeveelheden voorhanden hebben wanneer moet worden gewaarborgd dat de levensmiddelen niet worden verontreinigd. Dit is een basisvoorwaarde. In dit document leest u op welke wijze de NVWA deze verplichting invult in de praktijk, waarbij sprake kan zijn van leidingwater, eigen water (bron) of gerecycled water.