Jaarverslag Signaleringsoverleg Voedselveiligheid 2022

Het Signaleringsoverleg brengt nieuwe risico's voor de voedselveiligheid in beeld. In het jaarverslag kunt u lezen welke signalen in 2022 zijn ingebracht en uitgewerkt.

Bekijk het jaarverslag op de website van het RIVM.