NVWA Consumentenmonitor voedselveiligheid 2023

De NVWA onderzocht het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van voedingsmiddelen. Bekijk de resultaten van de Consumentenmonitor voedselveiligheid 2023.

Achtergrondinformatie

De NVWA Consumentenmonitor voedselveiligheid is een onderzoek naar het vertrouwen van de consument in de veiligheid van voedingsmiddelen, in de voedselketen en in informatiebronnen. De NVWA liet het onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau GFK, in opdracht van het ministerie van LNV.

Het onderzoek laat onder meer zien hoe consumenten voedselveiligheid beleven en wat hun zorgen zijn. Inzicht hierin is van belang voor de ontwikkeling van beleidsstrategieën en risicocommunicatie. Het ministerie van LNV gebruikt de resultaten voor haar begroting en het jaarverslag.

De NVWA voert de Consumentenmonitor voedselveiligheid sinds 2006 uit. Dat gebeurde tussen 2006 en 2012 jaarlijks en sinds 2012 tweejaarlijks. Dit maakt de Consumentenmonitor een instrument om ontwikkelingen in consumentenbeleving van voedselveiligheid meerjarig te volgen, tegen het licht van bijvoorbeeld voedselcrises en maatschappelijke ontwikkelingen.