Advies van BuRO over risico's consumptie gekweekte insecten

Advies over de chemische, microbiologische, en parasitologische risico's van de consumptie van verhitte en onverhitte insecten.