Risicobeoordeling gezondheidsrisico’s borstvoedingsthee

Bijlage bij het advies van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO NVWA) over de gezondheidsrisico’s van borstvoedingsthee. Deze risicobeoordeling is in opdracht van NVWA-BuRO opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).