Chemische contaminanten in Nederlandse productiegebieden 2022

In dit document vindt u de resultaten van het NVWA-onderzoek naar chemische contaminanten in productiegebieden voor tweekleppige weekdieren in 2022.