Besluit tot intrekking van het Besluit maatregelen productiegebied Grevelingenmeer (O)

In dit besluit vindt u het besluit tot intrekking van het belsuit maatregelen van productiegebied Grevelingenmeer.