Monitoringsresultaten schelpdieren week 25 van 2024 deel 1

De NVWA geeft in dit document een overzicht van de status van de productiegebieden van tweekleppige weekdieren met een (tijdelijke) classificatie of een maatregel.