Advies van BuRO over farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen

BuRO adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om 12 stoffen, die veel voorkomen in voedingssupplementen, toe te voegen aan de nog op te stellen nationale lijst met onveilige stoffen in voedingssupplementen. Aan de NVWA adviseert BuRO te voorkomen dat voedingssupplementen met deze stoffen in een te hoge dagdosering op de markt komen.

BuRO geeft de inspecteur-generaal van de NVWA ook het advies de onderliggende aanpak voor de beoordeling van farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen voor te leggen aan de leden van de Heads of Food Safety Agency Working Group on Food Supplements.

Aanleiding advies

In Nederland zijn voedingssupplementen op de markt, waarvan sommige gericht zijn op gewichtsbeheersing en -vermindering, prestatiebevordering en/of libidoverhoging. Deze supplementen kunnen farmacologisch actieve stoffen bevatten. Uit onderzoek van de NVWA uit 2016 bleek dat in ruim 60% van de 160 onderzochte libidoverhogende supplementen, afslankpreparaten, fatburners en pre-workouts één of meerdere gereguleerde farmacologisch actieve stoffen aanwezig waren. Ook werden in een aantal van deze producten niet-gereguleerde farmacologisch actieve stoffen in concentraties aangetroffen die, na inname, mogelijk kunnen leiden tot schadelijke effecten op de gezondheid.

Aanpak VWS

Eind december 2020 informeerde de minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer over de voorgenomen aanpak van de veiligheid van voedingssupplementen, die bestaat uit:

 • Het opstellen van een nationale lijst met onveilige stoffen
 • Gericht toezicht op handel via internet en op handel uit derde landen
 • Voorlichting en risicocommunicatie
 • Verkenning introductie notificatiesysteem.

Met deze aanpak zet de minister stappen om het toezicht op de veiligheid van actieve stoffen in voedingssupplementen te verbeteren.

Heads of Food Safety Agencies Working Group on Food Supplements

Deze werkgroep heeft als doel een gezamenlijke Europese lijst te maken met stoffen in voedingssupplementen die door de overheid verboden of gelimiteerd zouden moeten worden.

Farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen

Onderstaande stoffen, die niet wettelijk gereguleerd zijn, worden door de NVWA regelmatig aangetroffen in voedingssupplementen:

 • DMAA (1,3-dimethylamylamine)
 • DMBA (1,3-dimethylbutylamine; nor-DMAA)
 • DMHA (1,5-dimethylhexylamine; octodrine)
 • BMFEA (β-methylfenethylamine)
 • FEA (fenethylamine)
 • N,N-DMFEA (N,N-dimethylfenethylamine)
 • Halostachine
 • Higenamine
 • Hordenine
 • Icariin
 • Isopropyloctopamine
 • Methylsynefrine