Advies van BuRO over maximale inname van synefrine uit kruidenpreparaten

Onder meer in bittersinaasappel komt de natuurlijke stof synefrine voor. Op internet zijn verhalen te vinden dat synefrine helpt bij het afslanken en sporten. Om die reden wordt de stof  toegevoegd aan (kruiden)preparaten. Echter, een teveel aan synefrine kan schadelijke effecten hebben op het hart- en vaatstelsel, die kunnen worden versterkt in combinatie met het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of cafeïne.

Het ministerie van VWS heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) gevraagd de schadelijke effecten van synefrine te beoordelen en of er een veilige dosis voor de inname van synefrine uit kruidenpreparaten kan worden afgeleid.

Volgens recent onderzoek van het RIVM en het RIKILT zijn er onvoldoende gegevens over de veiligheid van synefrine beschikbaar om een wetenschappelijk bepaalde veilige hoogste dosering te bepalen. BuRO adviseert op basis van de beschikbare gegevens van synefrine-gehalten in voedingsmiddelen veiligheidshalve de maximale inname van p-synefrine uit kruidenpreparaten op 27 mg p-synefrine per dag te stellen. Daarnaast adviseert BuRO dat gebruikers (bodybuilders, sporters en mensen die willen afslanken) voorgelicht worden over de risico’s van synefrine houdende preparaten, in overleg met het Voedingscentrum en RIVM. Verder adviseert BuRO dat producenten wordt geadviseerd op de etiketten van synefrine bevattende kruidenpreparaten te vermelden dat het gebruik ervan wordt afgeraden in combinatie met cafeïne en tijdens fysieke activiteit. Dit omdat hierdoor de bloeddruk kan veranderen en zo het acute cardiovasculaire risico wordt verhoogt. Ook adviseert BuRO dat op het etiket vermeld moet worden dat het gebruik ervan helemaal wordt afgeraden voor kinderen, zwangere en lacterende vrouwen en mensen die bepaalde medicijnen gebruiken voor hart- en vaatklachten.

Tot slot is het advies  producenten te verbieden de m- en o-varianten van synefrine toe te voegen aan kruidenpreparaten. BuRO raadt de minister aan het gehalte aan p-synefrine in kruidenpreparaten op Europees niveau te reguleren.

Meer weten?

Nieuwsbericht RIVM 14 maart 2018 over maximale hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen.
'Het RIVM en RIKILT concluderen dat door onvoldoende beschikbare gegevens over de veiligheid van synefrine, geen veilige dosering bepaald kan worden.'