Advies van BuRO over mogelijke gezondheidsrisico’s bij gebruik MMS (inclusief erratum 20-01-2020)

Bij de NVWA en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum zijn vele klachten gemeld over MMS. Dit middel wordt onder de naam MMS (Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution) verkocht via internet. Het wordt aangeprezen voor de bestrijding van diverse kwalen en ziektes. Echter, het gebruik van bepaalde typen MMS geeft zowel een acuut als een chronisch gezondheidsrisico. Het middel kan onder andere buikpijn, ernstige vermoeidheid, ademhalingsproblemen, nier- en leverfalen en lage bloeddruk tot gevolg hebben.

Dit concludeert bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA na onderzoek.

BuRO adviseert de minister van VWS te bevorderen dat MMS op Europees niveau streng gereguleerd wordt. Aan de NVWA wordt geadviseerd te voorkomen dat MMS in de handel wordt gebracht. In samenwerking met het RIVM en het Voedingscentrum moet de consument worden gewaarschuwd tegen het gebruik van dit middel.”