Ontwerpbesluit actieve openbaarmaking slachterijen met permanent toezicht 7 augustus 2023

De NVWA wil de resultaten van inspecties op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij roodvlees slachthuizen en pluimvee slachterijen openbaar maken. De NVWA heeft hierover een ontwerpbesluit genomen. Belanghebbenden hebben vanaf 7 augustus 2023 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.