Inspectieresultaten slachthuizen en slachterijen

Hoe gaan slachthuizen en slachterijen om met de regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid? Bekijk de resultaten van onze inspecties.

Resultaten per slachthuis of slachterij

De NVWA voert inspecties uit bij slachthuizen voor roodvlees en pluimvee. Roodvlees is vlees van varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden. Bij pluimvee gaat het vooral om kippen, maar bijvoorbeeld ook om eenden en ganzen. We controleren of deze slachthuizen zich aan de geldende wet- en regelgeving houden.

De inspectieresultaten van grote slachthuizen maken wij openbaar. We vermelden naam en adres van het slachthuis en wat we hebben aangetroffen bij de inspecties. Dit betekent dat iedereen kan zien of een individueel slachthuis de regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid naleeft. Ieder half jaar publiceren we nieuwe inspectieresultaten. De inspectieresultaten van kleine- en middelgrote slachthuizen worden op dit moment niet openbaar gemaakt.

Bekijk de inspectieresultaten tweede helft 2022

Bekijk de resultaten van onze inspecties in juli tot en met december 2022 bij:

De gegevens staan op de website openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl. Op deze website kunt u het volgende zien:

  • algemene informatie over permanent toezicht
  • hoeveel controles wij hebben uitgevoerd bij een bedrijf
  • hoeveel waarschuwingen en boetes het bedrijf heeft gekregen
  • of het ging om overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid of voedselveiligheid

Verantwoording

De verantwoording van deze inspectieresultaten vindt u terug in het ‘tabellenboek’:

Van welke slachthuizen en slachterijen maakt de NVWA de gegevens openbaar?

Wij maken de inspectiegegevens openbaar van slachthuizen en slachterijen die onder permanent toezicht staan.

Wat is permanent toezicht?

Permanent toezicht betekent dat wij continu aanwezig zijn tijdens het slachtproces. In het slachthuis is altijd een van onze dierenartsen aanwezig. Daarnaast komen er regelmatig inspecteurs langs om gerichte controles uit te voeren. Bij overtredingen treden we direct op.

Waarom staan deze slachthuizen en slachterijen onder permanent toezicht?

Permanent toezicht is standaard bij bedrijven die op alle dagen van de week slachten én grote aantallen dieren slachten of een hoge slachtsnelheid hebben. Het gaat dus om grote slachthuizen en slachterijen. Dit zijn er een stuk of 40. Samen zijn ze goed voor 90 tot 95 procent van de slacht in Nederland.

Controleert de NVWA ook bij andere slachthuizen?

Wij voeren inspecties uit bij alle slachthuizen, alleen zijn we minder vaak aanwezig bij slachthuizen die niet onder permanent toezicht staan.

Waar let de NVWA op tijdens inspecties bij slachthuizen en slachterijen?

Op de website openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl staat naar welke onderdelen van de slacht we kijken. We letten onder meer op hygiëne en op dierenwelzijn voor en tijdens de slacht. Kijk voor een volledig overzicht bij ‘Waar is op gelet?’ bij roodvlees-slachthuizen en pluimvee-slachterijen.

Waarom maakt de NVWA deze gegevens openbaar?

Wij maken onze inspectiegegevens openbaar om de transparantie bij bedrijven in de vleesketen te bevorderen. Iedereen kan nu zien hoe het gesteld is met dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid in slachthuizen en slachterijen. Dankzij de openbaarmaking ontstaat een actueel en algemeen beeld van de naleving. Daarom noemen we de openbaarmaking ook wel de slachthuis-monitor.

Openbaarmaking kan ondernemers ook stimuleren om de wetten en regels beter na te leven. Verder willen we consumenten met de openbaarmaking ook inzicht geven in het werk van de NVWA.

Hoe werkt de openbaarmaking van inspectieresultaten slachthuizen en slachterijen?

Elk half jaar publiceren wij nieuwe inspectiegegevens. Voorafgaand aan de publicatie doen we het volgende:

  • We sturen de grote slachthuizen met permanent toezicht een brief. Daarin staat dat we de gegevens openbaar willen gaan maken en om welke gegevens het gaat. Tegelijkertijd publiceren we een ontwerpbesluit openbaarmaking op onze website.
  • In onze brief geven we aan dat de betreffende bedrijven een zienswijze kunnen indienen. Dit betekent dat ze kunnen reageren op het besluit. We kijken eerst naar deze reactie voordat we definitief besluiten om de gegevens te publiceren.
  • Na de zienswijzefase publiceren we een definitief besluit. Bedrijven kunnen dan nog bezwaar maken tegen de publicatie.
  • Uiteindelijk publiceren we de inspectieresultaten op de website openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl. Dit gebeurt niet eerder dan 4 weken na publicatie van het definitieve besluit.

Lees meer over het openbaar maken van inspectieresultaten.