Overzicht import- en controle-activiteiten feestdagen 2024

De NVWA is voor importcontroles in principe 7 dagen per week beschikbaar tussen 07.00 uur en 21.00 uur. Tijdens de feestdagen wijzigen de importactiviteiten en voert de NVWA beperkt controles uit. In dit document vindt u een overzicht hiervan.