Visualisatie benodigde documenten IUU

In dit document vindt u de visualisatie van de benodigde documenten voor IUU (illegal, unreported or unregulated fishing).