Brexit en de NVWA

De EU is akkoord gegaan met een verschuiving van de Brexit deadline naar uiterlijk 31 januari 2020.

English

Burgers en bedrijven weten nu dat er in principe tot 31 januari 2020 niets verandert omdat het Verenigd Koninkrijk in die periode nog steeds EU-lid is. Dat betekent dat alle Europese wetten en regels ook voor het Verenigd Koninkrijk nog steeds van kracht zijn.

Voorwaarden voor uitstel

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot afspraken over de Brexit met het Verenigd Koninkrijk te komen (no deal) is wel nog steeds aanwezig. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden. Dit is ook het geval als het Verenigd Koninkrijk geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en ook het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober om 12 uur ’s nachts de EU zonder deal.

VK akkoord met deal? Dan Brexit op 1 november 2019

Als het Britse parlement vóór 31 oktober 2019 instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het Verenigd Koninkrijk uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Dit is niet later dan 1 november 2019. Er komt daarna een overgangsfase tot en met 31 december 2020. In deze overgangsfase blijven alle Europese wetten en regels ook voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. De overgangsfase kan eenmalig verlengd worden tot 31 december 2022.

Ondernemers

Door Brexit gaan er voor ondernemers andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen staat vast dat u te maken krijgt met extra procedures. Denk hierbij aan certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. Dit kan voor u leiden tot langere doorvoertijden en hogere kosten.

Doe de Brexit Impact Scan

Ook als u niet direct zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, kan Brexit u raken, bijvoorbeeld bij een toeleverancier of in dataverkeer. Onderzoek welke maatregelen u nu al kunt nemen. Doe de Brexit Impact Scan.

Bereid u nu al voor

Wilt u na Brexit blijven importeren en exporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk? Dan is het belangrijk dat u nú al actief voorbereidingen in gang zet.

Dit geldt ook als u nog niet direct handelt drijft met het Verenigd Koninkrijk, maar voor onderdelen van uw productieproces afhankelijk bent van ketenpartners die wel directe zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Lees meer over de mogelijke scenario's van de Brexit op de website van het Brexitloket.

Stel uw vraag over Brexit

Na Brexit heeft u wellicht een exportcertificaat nodig bij export naar het VK. Of moet u eerst een importkeuring aanvragen bij de NVWA.