Brexit en de NVWA

Op 17 oktober 2019 bereikten de EU en het VK een akkoord over de voorwaarden voor een vertrek van het VK uit de EU en een overgangsperiode. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden.

English

Overgangsfase bij goedkeuren akkoord

Als het Britse parlement en het Europese Parlement instemmen met het Brexit-akkoord, treedt het VK per 31 januari (middernacht Nederlandse tijd) uit de EU. Brexit is daarmee een feit. Vanaf dat moment gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht.

Meer weten?

Op de website van het ministerie van LNV vindt u de laatste stand van zaken rondom Brexit.

Ondernemers

Door Brexit gaan er voor ondernemers andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen staat vast dat u te maken krijgt met extra procedures. Denk hierbij aan certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. Dit kan voor u leiden tot langere doorvoertijden en hogere kosten.

Doe de Brexit Impact Scan

Ook als u niet direct zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, kan Brexit u raken, bijvoorbeeld bij een toeleverancier of in dataverkeer. Onderzoek welke maatregelen u nu al kunt nemen. Doe de Brexit Impact Scan.

Bereid u nu al voor

Wilt u na Brexit blijven importeren en exporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk? Dan is het belangrijk dat u nĂș al actief voorbereidingen in gang zet.

Dit geldt ook als u nog niet direct handelt drijft met het Verenigd Koninkrijk, maar voor onderdelen van uw productieproces afhankelijk bent van ketenpartners die wel directe zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Lees meer over de mogelijke scenario's van de Brexit op de website van het Brexitloket.

Stel uw vraag over Brexit

Na Brexit heeft u wellicht een exportcertificaat nodig bij export naar het VK. Of moet u eerst een importkeuring aanvragen bij de NVWA.