Signaaladvies van BuRO over mogelijk risico Aziatische hoornaar gewasbestuiving

Klimaatstudie wijst uit dat de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) zich over een aantal jaren vanuit Frankrijk ook in Zuid-Nederland kan vestigen. Deze wespachtige eet andere insecten, waaronder de honingbij (Apis mellifera). De komst van de Aziatische hoornaar kan daardoor schadelijk zijn voor de populatie Nederlandse honingbijen. Dit kan weer gevolgen hebben voor de bestuiving in de natuur en bij de teelt van gewassen.