Over de NVWA

Wij zien toe op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en bescherming van de natuur.

Waarom de NVWA?

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat het eten in Nederland veilig is en dat we producten veilig kunnen gebruiken. Dat er zorgvuldig met dieren en de natuur wordt omgegaan. Daar mogen we op vertrouwen, omdat er wetten zijn waar bedrijven zich aan moeten houden.

Meestal gaat het goed, maar niet altijd. Daarom zijn wij er als toezichthouder.

Veiligheid van mens, dier en natuur

Wij staan voor de veiligheid van mens, dier en natuur:

  • Ons doel is dat u zonder zorgen eten en producten kunt kopen en gebruiken. U moet erop kunnen vertrouwen dat dit veilig is.
  • Wij vinden het belangrijk dat het welzijn en de gezondheid van dieren op orde is. Dit houdt in dat ze genoeg ruimte, voedsel en een veilig onderkomen hebben en de juiste zorg krijgen.
  • Wij zetten ons in om de natuur in Nederland schoon en gezond te houden. Onze omgeving is kwetsbaar en wordt onder meer aangetast door vervuiling en ziektes. Wij proberen de balans te bewaken en waar nodig te herstellen.

Het verhaal van de NVWA. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die ervoor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Werken bij de NVWA betekent voor ons dat we voor deze zaken gaan én staan. Met als doel om risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen. Ons werkterrein is breed. Daarom gebruiken we onze vak- en praktijkkennis om goed te kijken waar de grootste risico's zitten en waar nieuwe risico's ontstaan. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland. De NVWA, omdat we staan voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Eindtitel: De NVWA, omdat we staan voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.