Bestrijding invasieve aquatische gewervelden 2015

Begeleidende tekst bij: aquatische gewervelden

Effectieve bestrijding van uitheemse aquatische gewervelden is moeilijk. Dat komt doordat de dieren vaak moeilijk te vinden zijn, waardoor het lastig is om alle dieren te verwijderen. Ook is het kiezen van de juiste methode lastig omdat de toepasbaarheid en effectiviteit van vang- en bestrijdingsmethoden sterk afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden en relatief weinig zijn toegepast met als doel om ongewenste soorten te bestrijden. 
In dit rapport staat een overzicht van de meest gangbare fysieke en chemische bestrijdingsmethoden die in Nederland en het buitenland worden gebruikt bij de bestrijding van exotische aquatische gewervelden.