Risicoscan exotische mierensoorten in Nederland

In deze risicoscan leest u welke uitheemse mierensoorten in Nederland aanwezig zijn. En welke uitheemse soorten zich hier kunnen vestigen. Daarnaast toont de scan de effecten die deze soorten kunnen hebben op biodiversiteit en ecosystemen en andere negatieve effecten zoals overlast.

Dit rapport is gemaakt door de Radboud Universiteit in opdracht van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO).