Advies van BuRO over de soorteninventarisatie in en rond oesterputten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) 2 onderzoeken uitgevoerd om te bezien welke risico's er zijn voor de introductie en/of verspreiding van invasieve exoten (probleemsoorten) door de oesterputcomplexen in Yerseke en de verspreiding van oesterboorders in de Oosterschelde. Imares heeft in september en oktober 2013 in en rond (buitendijks) de oesterputten van Yerseke en in de nabijheid van 2 uitlaten van proceswater van 2 schelpdierverwerkende bedrijven buitendijks de soorten geïnventariseerd. De soorten die nog niet of slechts recent zijn aangetroffen in de Waddenzee zijn verder beoordeeld. In opdracht van BuRO hebben Bureau Waardenburg en GiMaRIS een deskstudie en veldonderzoek uitgevoerd naar de huidige verspreiding en uitbreiding van de Japanse en Amerikaanse oesterboorder in de Oosterschelde. Tevens is er een update uitgevoerd naar de al bestaande risicoanalyse van deze 2 oesterboorders. Beide soorten kunnen namelijk een negatieve impact hebben op de natuurlijke oester- en mosselbanken dan wel schade veroorzaken aan de cultuurpercelen. Dit onderzoek liep ongeveer gelijktijdig met de soorteninventarisatie.