Inspectieresultaten dierenwelzijn varkens 2020

In 2020 zijn in totaal 116 inspecties van het welzijn van varkens uitgevoerd. Het betrof 67 inspecties en 49 her inspecties. In totaal zijn 62 varkenshouderijbedrijven gecontroleerd, waarbij op 33 bedrijven een overtreding van de voorschriften is vastgesteld. Verreweg de meeste overtredingen betreffen het aanbod van verrijkingsmateriaal.

Bij een inspectie op een varkenshouderij let de NVWA inspecteur op verschillende zaken. Zo wordt er gekeken of de dieren voldoende ruimte hebben, of zieke dieren goed worden verzorgd en of er voldoende hokverrijking is voor de varkens om te onderzoeken en mee te spelen. Hokverrijking voor alle varkens en nestmateriaal voor zeugen en gelten bleven ook in 2021 belangrijke aandachtspunten voor de NVWA bij de inspecties op varkensbedrijven.