Inspectieresultaten dierenwelzijn en diergezondheid

U vindt hier de resultaten van al onze inspecties op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Bij de naleefmonitoren in slachthuizen kijken we ook naar volksgezondheid.

Wij gebruiken onze praktijk- en vakkennis om goed te kijken waar de grootste risico’s zitten en waar nieuwe risico’s ontstaan. We nemen ook meldingen mee in ons toezicht, zodat we onze inspecteurs daar in kunnen zetten waar het toezicht het hardst nodig is.

Inspectieresultaten per diersoort

Diersoort Opmerkingen
Exotische en in het wild levende dieren
Grazers
Konijnen
Honden en katten
Paarden Zie Runderen
Pluimvee Naleefmonitor pluimveeslachterijen
Runderen

Naleefmonitor kleine en middelgrote roodvleesslachthuizen

Naleefmonitor grote roodvleesslachthuizen

Schapen en geiten zie Runderen
Varkens zie Runderen

Vleeskalveren

Vleeskuikens