Resultaten naleefmeting vangletsel 2021

In dit document vindt u de inspectieresultaten van de controles op vangletsel bij pluimvee die de NVWA in 2021 heeft uitgevoerd.