Dierenwelzijn (onderwerp)

De NVWA inspecteert of bedrijven die dieren houden en slachthuizen zich aan de regels voor dierenwelzijn houden. We onderzoeken meldingen en grijpen bij ernstige overtredingen direct in.

Hittestress

Wilt u weten welke maatregelen veehouders moeten nemen bij heel warm weer? Of de video bekijken over de controles van de NVWA bij veetransporten tijdens hitte? Ga dan naar onze webpagina over hittestress bij koeien en ander vee.

Inspectieresultaten

Wij publiceren jaarlijks de resultaten van onze inspecties op het gebied van dierenwelzijn. 

Welzijnseisen specifieke diersoorten