Zo doende 2022 jaaroverzicht

In 2022 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 492.380 dierproeven. Dit is een toename van 14.410 dierproeven ten opzichte van 2021. Het aantal dierproeven bleef hiermee voor de zesde keer in de afgelopen jaren onder de 500 duizend dieren.

Er vonden minder proeven plaats met onder andere de categorieën koppotigen, Mongoolse gerbils, ‘andere knaagdieren’, katten, runderen en Syrische goudhamsters. Het aantal proeven met Java-apen, ‘andere zoogdieren’, paarden en ezels, ‘andere vogels’, ‘andere vissen’ en zebravissen liet een stijging zien.

De NVWA houdt door middel van risicogerichte aangekondigde en onaangekondigde inspecties en audits toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven (Wod) bij de vergunningshouders die deze proeven uitvoeren. Met 1 schriftelijke waarschuwing bevestigen de inspecties en uitgevoerde audit het bestaande beeld van de afgelopen jaren en laten zien dat vergunninghouders de voorschriften die verband houden met het welzijn van de proefdieren in voldoende mate hebben nageleefd.