Dierproeven voor onderzoek

In Nederland worden dierproeven verricht en proefdieren gefokt en afgeleverd. De NVWA controleert of instellingen die dit doen daarvoor een vergunning hebben. En of ze volgens de regels werken.

Eisen voor instellingen die dierproeven doen of proefdieren fokken

Voert u dierproeven uit? Of fokt of levert u proefdieren af? Bekijk aan welke regels u moet voldoen en hoe wij daar toezicht op houden.

Ik wil meer weten over dierproeven

Hoeveel instellingen voeren in Nederland dierproeven uit? Waar staan de regels waaraan deze instellingen moeten voldoen? Lees het antwoord op deze en andere vragen over dierproeven.

Jaaroverzicht Zo Doende

Instellingen die dierproeven doen zijn verplicht hierover elk jaar gegevens te verstrekken. Zoals over het aantal dierproeven, het doel ervan en de diersoorten die als proefdier zijn gebruikt. Deze gegevens verwerken we in het jaaroverzicht Zo Doende.